Pszichológia

Mi a pszichológia?

A pszichológia a lelki élettel, a lelki jelenségekkel foglalkozó tudomány.

Elnevezése görög eredető: PSZICHÉ (lélek) + LOGOSZ (tan)

A pszichológia tárgya A lelki jelenségek összessége A pszichológia feladata, hogy - feltárja a lelki jelenségek okait, lefolyásuk törvényszerőségeit, hatásukat az emberi cselekvésre - vizsgálja az egyéni lelki megnyilvánulások sajátosságait, fejlődését; a társas helyzetben zajló lelki történések hatásmechanizmusait - a személyiség szerveződését, fejlődését; a viselkedés általános és egyéni jellemzőit, indítékait Azoknál az élőlényeknél léteznek lelki jelenségek, melyek mőködő idegrendszerrel rendelkeznek ( állatok, emberek)


Csecsemő és kisgyermekkor zavarai:

Funkciózavarok:
 • • Fejlődési lemaradás, komplex érzelmi és viselkedési zavar,
 • • Evészavarok
 • • Alvászavarok
 • • Ürítési zavarok
 • • Beszédzavarok
 • • Mozgáskoordináció zavarai
Legfontosabb szindrómák gyermekkorban:
 • • Szorongásos zavarok (szeparációs szorongás, iskolafóbia, fóbiák, elektív mutizmus, pánik, kényszer)
 • • Tic, Tourette
 • • Magatartászavarok
 • • Hangulatzavarok (depresszió)
 • • Hiperaktív és figyelemzavar
 • • Tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia)
 • • Szomatikus zavarok
 • • Pervazív zavarok (autizmus)
 • • Mentális zavarok (mentális retardáció)
Serdülőkor zavarai:
 • • Szorongásos zavarok (fóbia, pánik, kényszer)
 • • Hangulatzavarok (depresszió)
 • • Evészavarok (anorexia, obesitas, bulímia)
 • • Pszichózisok: skizofrénia (hebefrén forma); bipoláris kórképek (MD)
 • • Serdülőkori válságok (autoritás krízis, identitáskrízis → reaktív hangulatzavar; pszichogén rosszullétek, pszichoszexuális fejlődés problémái)

Egyéni / csoportos, természetes (intézményben), strukturált ,önmegfigyelés

1. Dinamikus megközelítés: fantáziákon keresztül a tudattalan, közvetlenül a viselkedés, elhárítások – „szabadon lebegő figyelem”

Kognitív viselkedéses megközelítés:

indirekt módszerek (kérdőívek, skálák, tünetlisták),

direkt módszerek (magatartás-megfigyelés, viselkedésszámolás, súlymérés, önmonitorozás.

 • • Rajztesztek
 • Szabadrajz,Családrajz, elvarázsolt családrajz, kinetikus családrajz, állatcsaládrajz,Házrajz,Emberrajz, „Ember az esőben” rajz,Farajz – 4 fa rajz Wartegg ,Firkatesztek,Winnicott-firka...

 • • Játéktesztek: Világteszt, Bábteszt, Miliő-teszt, Szceno-teszt
 • • Mese-tesztek: Düss-mesék, Thomas-mesék
 • • C.A.T., T.A.T.
 • • PFT
 • • Rorschach-teszt
 • • Metamorfózis-teszt
 • • Színtesztek

A hétköznapi nyelvhasználat a ‘tanácsadás’ kifejezést egyszerűen a ‘tanácsot adni’ kifejezéssel azonosítja (továbbá nagyvonalúan az emberek közötti interakció majd minden formáját magába foglalja, amely mások segítésére és megerősítésére szolgál), a tudományos, szakmai felfogás szerint a tanácsadás/konzultáció olyan strukturált szakmai tevékenység, amely a módszerek egy meghatározott, körülhatárolható rendszerével rendelkezik és kifejezetten tartózkodik a direkt tanácsok adásától. Helyette a választási, döntési képességet fejleszti, információt ad, támaszt nyújt, lehetővé teszi, hogy mindkét fél aktívan vegyen részt a folyamatban, nem implikálva a jelentkezőben az aszimetriát, nem az egészség-betegség dimenzióban helyezi el a jelentkezőt, soha nem prejudikálja, hogy ‘beteg’, hanem ‘elakadt’-nak tekinti. Így az nagy előnye, hogy beteggé minősítés kockázata nélkül tud pszichoterápiás jellegű segítséget nyújtani. Egyfajta mentálhigiénés előszűrést végezhet, s ily módon a prevenció hatékony eszközévé válhat, de szükség esetén szabályos pszichoterápiás kezelést is végezhet.

A tanácsadás mint szakma az irányítási mozgalommal kezdődött, a hagyományos pszichoterápia ellentéteként. A tanácsadás kezdeti hangsúlya a pályaválasztási tanácsadáson (guidance) volt.

A két paradigma az irányítás (guidance) és a tanácsadás (counselling/counseling) közötti kezdeti megkülönböztetés szerint: az irányítás arra összpontosul, hogy fontos választásokra irányuló döntésekben segítse az egyént, míg a tanácsadás célja az, hogy az egyéneket a változások végrehajtásában segítse. A tanácsadás definíciója az Európai Tanácsadási Társaság szerint: “egy interaktív tanulási folyamat, amely az egymással szerződő tanácsadó(k) és a kliens(ek) között jön létre, legyenek azok egyének, családok, csoportok vagy intézmények, amely a szociális, kulturális, gazdasági és/vagy érzelmi kérdésekben holisztikus megközelítést alkalmaz.” A szakág műveleti kompetenciáját pedig a következőkben fogalmazta meg: “A tanácsadás foglalkozhat specifikus problémákkal és megoldásukkal, döntéshozatallal, krízisekkel, kapcsolatok javításával, fejlődési kérdésekkel, a személyes tudatosság fejlesztésével és támogatásával, az érzelmekkel, gondolatokkal, észlelésekkel, valamint belső és külső konfliktusokkal. Az átfogó általános cél az, hogy lehetőséget biztosítson a kliensnek, hogy az általa definiált módon dolgozhasson egy kielégítőbb, életrevalóbb életért, mint egyén és tágabb értelemben is, mint a társadalom tagja.”

Összegezve:

A tanácsadás olyan interperszonális, elméleti alapú, etikai és jogi normák által irányított szakmai tevékenység, amelynek jellemzője, hogy viszonylag rövid távú, intenzívebb eljárásokat és dinamikus módszereket alkalmaz. Fő célja a pszichológiailag alapvetően egészséges személyeknek segíteni fejlődési és szituációs problémáik megoldásában (‘életszerepeinek optimalizálásához’ ad segítséget), továbbá segítséget nyújt a döntésekben, változásokban, krízisekben, a különböző problémahelyzetekben. Nem a korrekciós tevékenységet, a hiányok elrendezését, a személyiség rekonstrukcióját tekinti céljának (mint a terápia), hanem végső célja a személyiség fejlődésének elősegítése, kibontakoztatása, a személyes hatékonyság, a problémamegoldó képesség, a kompetencia növelése. Dolgozik egyénekkel, csoportokkal, családokkal, közösségekkel, szervezetekkel és intézményekkel egyaránt.

Nevelési tanácsadás, a szülő, a pedagógus, kérésére az adott problémakör tükrében úgy valósul meg, hogy erre kijelölt időpontban találkozva a felek, egyfajta közös gondolkodással, problémaorientált hozzáállással, a feltételek, s a személyes tényezők figyelembevételével találnak megoldást. A nevelési tanácsadás célja minden esetben a lehető legrövidebb úton történő kibillent egyensúly visszaállítása, nevelési kérdések, dilemmák tisztázása, a pszichológiai szaktudás alkalmazásával.

Krízisállapot: (Caplan)

olyan: - lélektanilag kritikus állapot, amelyben: - a veszélyeztető helyzet nem elkerülhető, - a személy számára kitüntetett fontosságú a helyzet, - minden figyelme, erőfeszítése erre irányul, valamint: - a személy kénytelen szembenézni a helyzettel és: - a szokásos problémamegoldó eszközök elégtelenek

fajtái: akcidentális krízis fejlődési krízis (Erikson)

rendszerint külső események által provokált: - katasztrófa (komplex helyzet) - közeli hozzátartozó vagy szeretett személy halála - válás - párkapcsolat megszakadása - egzisztenciális zuhanás - munkahelyvesztés - súlyos, életet fenyegető betegség (belső esemény) - érzelmileg fontos személyek vagy jelentős dolgok elveszítése, vagyis tárgyvesztés - vezetnek a családi események: házastárs halála, válás, különélés

Fejlődési krízis: (Erikson)
 • - hosszabb periódusok, amelyeket a dinamikusabb, rapidabb változások jellemeznek,
 • - önmagukban is lehetnek kritikusak, valamint talajt teremtenek az akcidentális krízisre is
 • - a fejlődési szakasz nem feltétlenül kritikus, tünetgazdagság, sem jelent feltétlenül
 • - komolyabb pszichés betegséget (nagyobb a tünetek megengedhetősége)
 • - tulajdonképpen az életszakasz váltások időszaka ilyen értelemben kritikus
 • - prediszpoziciót teremtenek, illetve önmagukban is kritikusak lehetnek (pubertás, midlife krízis, menopauza)
 • - gyerekkorban a kritikus életszakaszoknál, vagyis a fejlődési átmeneteknél gyakoribb a
 • - krízis, ill. a már elégtelen elhárító mechanizmusok nem tudnak megküzdeni az új és
 • - bonyolult feladatokkal (például: pubertáskor)
 • - felnőttkorban ez a jelenség az életszakasz váltásoknál jelentkezik (az új feladatkör, az új
 • - szerepelvárások teljesítéséhez elégtelenek lehetnek a stratégiák, szerepen belüli és szerepek közötti konfliktusok jelentkeznek)

A krízis egy korábbi, viszonylagos egyensúly felbomlását jelenti. Az ideiglenesen fellazult rendszer (a személyiség) új egyensúly kialakulását keresi a helyzet feloldására. Az új egyensúly minőségileg több vagy kevesebb lehet az előzőnél

Mi is az NLP?

A neuro-lingvisztikus programozás (NLP) a működő gondolkodást, nyelvhasználatot és viselkedést tanulmányozza. Az NLP olyan módszercsomag, amely a kiválóság struktúráját igyekszik megfejteni és ezzel reprodukálhatóvá tenni, mind az egyes ember, mind pedig az üzleti élet számára. Az NLP a modern pszichológia és kommunikációkutatás gyakorlatorientált alkalmazása, amely lehetővé teszi a sikeres kommunikációt, valamint a célirányos gondolkodást és cselekvést. Alkalmas továbbá magatartási-, viselkedési problémák, fóbiák, pszichés eredetű allergia, konfliktus kezelések javítása, erőforrások mobilizálására, stressz kezelés.

img
img
img
img
img
img

További Tevékenységek

Események

Partnereink


img
img
img

Támogass minket!

...adó 1% felajánlással, rendszeres átutalással bankszámlánkra, egyszeri pénzadomány átutalással vagy készpénzben, tárgyi adománnyal, szolgáltatással, hírdetési vagy megjelenési felülettel (konkrét kampányunkat, programunkat), programjainkon való részvétellel, népszerűsítésükkel... Ha ismersz olyat, akit érdekelhet, továbbítsd programajánlatunkat vállalatoknak!

ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK!

Adószám: 18272334-1-20

Bankszámlaszám: 11749039-20088916