Szakembereink

Szemfüles EgyesületEgyesületünknél magasan szakképzett, többféle végzettséggel rendelkező szakemberek nyújtanak segítséget a hozzánk forduló gyermekeknek és szüleiknek.

Vezérlő elvünk a team-munka, a különböző végzettségű szakemberek együttesen dolgozzák ki a gyermekek fejlesztési programját és a rendszeres tapasztalatcsere, esetmegbeszélés, folyamatdiagnosztika biztosítja a fejlesztés hatékonyságát.

Ahhoz, hogy a terápia minél eredményesebb legyen, a szülőket is bevonjuk a fejlesztés folyamatába, rendszeres konzultációs lehetőséget biztosítunk számukra, illetve a foglalkozásokon is gyakran részt vesznek.

Áraink: Szakembereink egyéni vállalkozóként végzik terápiás tevékenységüket egyesületünkben. Vizsgálataink, terápiáink és fejlesztő foglalkozásaink térítéskötelesek. A pontos árakról az illetékes szakembertől kérhető tájékoztatás.


Vaszily-Hegedüs Andrea

Sümegi Mónika

Zsideg-Huszti Enikő

Rizmayer Zita

Cseh Annamaria

Papp Éva

Nikolics Virág

Tarsoly Rita

Balogh Aniko


Okleveles pszichológus (klinikai és egészségpszichológus)

Okleveles Rajzvizsgálati Szakértő

OH instruktor

Telefonszám: 30/9558211

Jávor-Kerkay Renáta

2008-ban szereztem kitüntetéses Pedagógia Szakos Nevelői diplomát a Szegedi Tudományegyetemen, majd 2011-ben a Pécsi Tudományegyetemen Viselkedéselemzői, 2013-ban pedig Okleveles Pszichológusi diplomát, klinikai- és egészségpszichológia szakirányon.

Módszerspecifikus képzéseim:

- Rajzelemzés (2009) - Pszichofitness (2009) - Művészetterápia (2010) - 60 másodperces (SSDT) kapcsolatvizsgálati teszt (2010) - OH instruktor, OH asszociációs kártya (2015) - Pályaválasztási és pályaorientációs továbbképzés (2016) - Okleveles Rajzvizsgálati Szakértő (2017) – ARTIES rajzelemző szoftver

Előadásaim/publikációim:

- Elfogadás, tolerancia, nyitottság című előadás. Elhangzott: Esélyegyenlőségi workshop, Türr István Képző és Kutató Központ. - A szeretet nyelve című előadás. Elhangzott: Dajka-nap, Keszthelyi Életfa Óvoda. - Kreatív? Tehetséges? Tehetség mérése és gondozása gyermekkorban. Elhangzott: Szülő Klub, Szemfüles Egyesület. - Jávor-Kerkay Renáta: A művészetterápia alkalmazása gyermekkorban. Megjelent: Vass Z. (2012): Kifejezéspszichológiai esettanulmányok 2. Flaccus.

Munkaügyi területen dolgoztam 1 éven keresztül, a Keszthelyi Járási Hivatalban, ezért álláskeresési, álláspályázati, valamint interjúra való felkészítésben és munkaügyi kérdésekben is fordulhatnak hozzám klienseim. 5 éve vagyok tagja a Pályaválasztási kiállítás és szakmabemutató tanácsadói csapatának, emiatt szívesen fogadok megkeresést pályaorientációs és pályaválasztási kérdésekben is.

3 évet töltöttem el óvodapszichológusként a Keszthelyi Életfa Óvoda 6 tagintézményében, így gyermekekkel kapcsolatos nevelési kérdésekben, óvoda vagy iskolaválasztási dilemmában vagy a tehetséggondozás kapcsán is várom a hozzám fordulókat.

2013 óta fogadom klienseimet Keszthelyen a Balaton part közelében lévő magán praxisomban, 2017 januárjától pedig a Szemfüles Egyesület tagjakét is tevékenykedem, mint pszichológus, művészetterapeuta és rajzvizsgálati szakértő. 2017 júliusától a Keszthelyi Kórház Rehabilitációs Osztályán is dolgozom, pszichológusként.

Felnőttekkel és gyermekkel is szívesen foglalkozom, természetesen kompetenciahatáraimon belül. Különösen jól megtalálom a hangot a serdülő korosztállyal.

Módszereim: konzultáció, tanácsadás, OH asszociációs kártya, rajzvizsgálat, rajzterápia, művészetterápia, játékterápia.

Amivel hozzám fordulhatnak: életvezetési problémák, önbizalomhiány, önértékelési nehézség, önérvényesítési nehézségek, önismeret bővítése, érzelmi hullámvölgyek, veszteségek, traumák feldolgozása, gyász, stresszel való megküzdés, családi és munkahelyi konfliktusok, párkapcsolati döntéshelyzetek, szakítás, belső konfliktusok megértése, gyermeknevelési kérdések, pályaválasztás, munkahelyváltás, karrierépítés, beilleszkedési nehézség, lelki eredetű testi panaszok, életközépi válság, kapuzárási pánik, félelmek, aggodalmak.


drámapedagógus

Email: aniko0204@gmail.com

Balogh Anikó

1991-ben végeztem a kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolán. Azóta, megszakítás nélkül, tanítóként dolgozom. 2006-ban Drámapedagógia szakon másoddiplomát szereztem a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, majd 2007-ben ehhez kapcsolódó szakvizsgát tettem. A pedagógus-életpályamodell meghirdetése után az elsők között elkészítettem és feltöltöttem e-portfóliómat, ezért 2015-től Pedagógus II. besorolást kaptam. A Szemfüles Egyesület a Gyermekekért civil szervezetnek 2014 óta vagyok tagja.

Fő profilom:

az iskolába lépő, ill. alsó tagozatos, tanulási problémával küzdő gyermekekkel foglalkozom. Nekik tudok szakmailag megalapozott, sikerélménnyel járó segítséget nyújtani a felzárkóztatás során.


gyógytornász

Telefon: +36-20-93-111-87

Email: annasmaris@gmail.com

Cseh Annamária

2008-ban végeztem Zalaegerszegen az Pécsi Egyetem Egészségtudományi Karán, gyógytornász szakon. A diploma megszerzése után Darvastón kezdtem dolgozni, felnőtt értelmi fogyatékosokkal foglalkozó otthonban. Itt rengeteg tapasztalatot szereztem a különböző, ritka kórképekről és magáról a fogyatékosságról. Már a főiskolán elkezdtem tudásomat, szemléletemet bővíteni különböző tanfolyamokon. Felsorolásként említem meg ezeket: Hydrobic-oktató, Porci Berci oktató, DAVID program, Kineziotape tanfolyam, Fittball a fizióterápiában, Terrier-féle lágyrész mobilizációs technika, Neurodinamika, Szegment stabilizációs tréning, Tükör terápia, CMD terápia, Hupple program, Hordozási tanácsadás, és folyamatban van a Maitland manuálterápiás koncepció.

2014-ben kezdtem el dolgozni a Keszthelyi Kórház Rehabilitációs Osztályán, ahol neuromusculoskeletális témakörben foglalkoztam betegekkel. Szintén 2014-ben ismertem meg a Szemfüles Egyesületet, melynek azóta vagyok tagja. 2016 óta vállalkozóként dolgozom, gyermekekkel és felnőttekkel egyaránt foglalkozom.

Fő profilom:

az autista, a figyelem- és koncentráció zavaros gyermekek mozgásfejlesztése, az egyensúly- és koordináció-fejlesztés, lúdtalp- és tartás korrekció, finom- és grafomotorika fejlesztés, valamint a logopédiai foglalkozásokat elősegítő craniomandibuláris diszfunkció kezelése. Tartok kismamatornát, hordozási tanácsadást. A felnőtteknél főleg gerincpanaszokkal, ortopédiai elváltozásokkal foglalkozom. Célom a gyermekeknél és a felnőtteknél is a harmonikus hétköznap és jövő helyre állítása.


tanító,

fejlesztő pedagógus

Telefon: +36-30 6488460

Email: nikolicsvirag77@gmail.com

Nikolics Virág

tanító, fejlesztő pedagógus

2001-ben az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán végeztem tanító szakon, informatika műveltségi területtel. A főiskola befejezése óta a gyenesdiási Kárpáti János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában dolgozom. 2011-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szereztem fejlesztőpedagógus végzettséget. Közben e területhez kapcsolódóan több tanfolyamon is részt vettem: „Ha a másik gondban van” Gordon-féle problémakezelés az óvodában és az iskolában, Tanulásmódszertan I. – A tanulás tanítása, Hatékony tanuló – megismerési technikák, A tanulás tanulása – új tanulásszervezési eljárások alkalmazása, Viselkedészavaros gyerekek óvodai, iskolai beilleszkedését segítő módszerek és technikák. 2016-ban csatlakoztam a Szemfüles Egyesület a Gyermekekért civil szervezethez.

Fő profilom:

tanulási nehézséggel küzdő alsós gyermekek fejlesztése, tanulási technikák tanítása, óvodás korú gyermekek részképességeinek fejlesztése, iskolára való felkészítés.


Tanácsadó szakpszichológus

NLP Master

Telefon: +36-30-93-94-292

Pap Éva

2009-ben a Károli Gáspár Református Egyetemen szereztem pszichológus diplomámat interperszonális szakirányon, majd 2009-ben NLP practicioner, majd 2010-ben NLP master végzettséget szereztem.

2012-ben az ELTE Tanácsadó szakpszichológus képzését végeztem el krízisintervenció specializációval.

Gyermekvédelemben dolgoztam 16 éven át a Fonyód-Alsóbélatelep, II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon. Ez az időszak formálta szakmai identitásom, ez idő alatt tapasztalatot szereztem a súlyos magatartászavarral küzdő gyermekek kezelésében, a családi és egyéni krízisek ellátásában.

5 évet töltöttem a Somogy Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Marcali Tagintézményében ahol pszichológus, tanácsadó szakpszichológus tevékenységkörökben dolgoztam, megismerve az iskola- és óvodapszichológiai ellátást, a szakértői bizottsági munkát.

2011 óta dolgozom Keszthelyen a Szemfüles Egyesületnél Tanácsadó szakpszichológusként, e mellett pedig Fonyódon fogadok klienseket.


Email: pulkicsandi@gmail.com

Puklics Andrea

1994-ben végeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán pszichopedagógia-oligofrénpedagógia kétszakos tanárként.(A pszichopedagógia tanulás- és magatartászavaros, az oligofrénpedagógia pedig az értelmileg sérült gyerekekkel való foglalkozást jelenti.) A szakma több területét kipróbáltam és műveltem is, folyamatosan képzem magam az éppen szükséges területeken. Képzettségem és szakmai tapasztalataim sokfélesége teszik lehetővé azt, hogy az adott gyermek fejlődésmenetének legmegfelelőbb módszereket alkalmazzam az egyéni fejlesztések során.

Pályámat nevelőtanárként kezdtem Zalaszentgróton értelmi sérült gyerekek intézményében, később a pszichopedagógia szakirányt előtérbe helyezve nevelőotthonban dolgoztam Kehidakustányban, majd a karmacsi általános iskolában integrációban résztvevő gyógypedagógusként. Sümegen iskolai közegben értelmileg akadályozott gyerekek fejlesztését is végeztem, több korosztályban. Jelenleg főállásban 2004-től a Zöldmező utcai EGYMI-ben dolgozom. 2011-ben alapító tagjai közt voltam a Szemfüles Egyesületnek, ahol gyógypedagógusként tevékenykedem.

Fő profilom:

az értelmi képességek egyéni fejlesztése 3-4 éves életszakasztól az iskolai első évekig. Fontos része a munkámnak a szülő(k) gyakorlati tanácsokkal való ellátása az otthoni fejlesztési teendőkhöz. Tapasztalataim szerint a fejlődési folyamat célzott megsegítése ebben az életszakaszban a leghatékonyabb, nagyon szorosan a családdal együttműködve. A különleges genetikai szindrómával született gyerekektől az autisztikus tüneteket mutató gyerekeken át a normál intelligenciaszintű, de valamiféle képességelmaradással küzdő tanítványaim elért egyéni sikerei bizonyítják, hogy a gyakran sok évig tartó energia befektetés nem hiábavaló, a fejlődési folyamatba időben történő szakértő beavatkozás nagyon fontos a képességek lehetőség szerinti kibontakoztatásához .


gyermekrehabilitációs szakgyógytornász

Telefon: +36-70-424-74-79

Email: rizmayer.zita@gmail.com

Rizmayer Zita

gyermekrehabilitációs szakgyógytornász

A Pécsi Tudományegyetem Zalaegerszegi Képzési központjában szereztem gyógytornász diplomát 2009-ben, majd a Miskolci Egyetemen gyermekrehabilitációs szakgyógytornász végzettséget 2011-ben, jelenleg pedig a Semmelweis Egyetem Fizioterápia mesterképzés záróvizsgája előtt állok. Szakmai továbbképzéseken is részt vettem, mint például a Babaúszás- kádúszás oktató, Hydrobic oktató,Kinesio Tape tanfolyam,Fejlődésneurológia tanfolyam, a Magyarországon elérhető gyermek Bobath/ NDT képzések, MAES terápia... Első munkahelyem egy zalaegerszegi civil egyesület volt, ahol főként koraszülött gyermekekkel és anyukáikkal foglalkoztam. Ezt követően Nagykanizsán, az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézetben láttam el gyógytornászként az ott tanuló diákok fizioterápiás ellátását,valamint az óvodai csoport súlyosan, halmozottan sérült gyermekeit. 2014-től a Keszthelyi Kórház rehabilitációs osztályán főként neurológiai, ortopédiai kórképekkel rendelkező, illetve traumás sérült felnőttekkel foglalkoztam. Keszthelyre a Szemfüles Egyesület a Gyermekekért civil egyesület vonzott, ahol szoros együttműködéssel együtt dolgozhatok különböző területen tevékenykedő szakemberekkel,igazi csapatmunkában.

Fő profilom:

főként súlyosan, halmozottan sérült gyermekekkel, fiatal felnőttekkel foglalkozom. E mellett tartok lúdtalp és tartáskorrekciós, egyensúlyfejlesztő, koordináció fejlesztő foglalkozásokat. Foglalkozom eltérő, vagy megkésett mozgásfejlődésű csecsemőkkel, kisgyermekekkel. A gyógytorna kezelések kiegészítésére rendszeresen alkalmazom a Thera Togs dinamikus ortézist,valamint Kinesio Tapet.


logopédus,

szomatopedagógus,

mozgásterapeuta,

okleveles speciális pedagógia szakos tanár


Telefon: +36-20-44-24-281

Email: sumoni@freemail.hu

Sümegi Mónika

1997-ben végeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán logopédia- szomatopedagógia szakon. A főiskola után Budapesten, a X. kerületben kezdtem dolgozni logopédusként, fejlesztőként óvodában, általános iskolában.

2001-2006 között részállásban a Zuglói Logopédiai Intézetben diszkalkuliás gyermekeket vizsgáltam és terápiájukat vezettem, illetve szenzomotoros foglalkozásokat tartottam logopédiai óvodások számára.

2003-ban egyetemi végzettséget szereztem az ELTE Bölcsészettudományi Karán, speciális pedagógia szakon.

Tanfolyami végzettségeim: Alapozó Terápia tanfolyam(1997), Dr.Gósy: Beszédpercepciós diagnosztika és terápia(1998), Dr.László Zsuzsa: Gyakorlati pszichológia a pedagógiában(1998), Vinczéné Bíró Etelka: Beszédtechnika tanítása(1998), Vecsey Katalin- féle Beszédtecnika tanfolyam(1999), Szvatkó Anna: Szenzoros Integrációs Terápia(Ayres terápia 2004-2006), Tóth Erika: Nyelvlökéses nyelés terápia(2010), TSMT diagnosztika és egyéni terápia(2011), Sindelar terápia iskoláskorban(2012), Schwarz-féle dadogás terápia(2014), Huple tréning(Gézengúz Alapítvány,2014), Tanulás Könnyítő Program(2014), NILD Tanulási Terápia alapszintű nyelvi technikák - Fonológiai tudatosság(Morze-tecnika, Figyelj rám)(2015), Írott nyelvi zavarok(Komplex Klub,2016)

2006 óta Vonyarcvashegyen élek. 2009/2010. tanévben a keszthelyi Zöldmező Utcai Egységes Módszertani Intézetben az autista csoport osztályfőnöke voltam, majd 2010-2014 között a logopédusként dolgoztam Keszthelyen és környékén óvodákban, iskolákban. 2011-ben részt vettem a Szemfüles Egyesület alapításában, melynek azóta is aktív tagja vagyok, 2014 óta főállásban. Az egyesületi munkám mellett logopédiai és mozgásfejlesztő foglalkozásokat tartok Tapolcán, Nemesbükön, Szigligeten, Badacsonytördemicen.

Fő profilom:

: Óvodás és iskoláskorú gyermekek beszéd és nyelvi fejlesztése, tanulászavar(diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) terápiák, szenzomotoros fejlesztés, nyelvlökéses nyelés terápia, felnőtt beszédtechnika.


angol nyelvtanár

Email: ritatarsoly@gmail.com

Tarsoly Rita

angol nyelvtanár

2002-ben végeztem a Kodolányi János Főiskolán angol nyelvtanár szakon. A diploma megszerzése után Keszthelyen kezdtem meg tanári pályafutásomat. 2007-óta a keszthelyi Ranolder János Római Katolikus Általános Iskolában angol nyelvtanítással foglalkozom. 2014 óta a Szemfüles Egyesület a Gyermekekért civil szervezetnél dolgozom szabadidőmben. Itt a gyermekek és felnőttek számára nyelvórákat tartok.


logopédus,

gyógypedagógus,

okleveles pedagógia szakos tanár,

óraadó egyetemi oktató

Telefon: +36-30-300-9855

Email: v.hegedus.andrea@gmail.com

Vaszily-Hegedüs Andrea

1996-ban végeztem Budapesten, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzőn Főiskolán logopédia és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon. A főiskola befejezése után szülővárosomban, Kaposváron dolgoztam a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottságban, majd a Duráczky József EGYMI-ben. 2007 óta élek Keszthelyen. 2007-ben közoktatás vezetői és pedagógus szakvizsgát szereztem. 2010-ben elvégeztem a pedagógia szakos tanár mesterképzést. Tanfolyami végzettségeim: Gyógypedagógiai pszichodiagnosztika, Beszédpercepciós diagnosztika és terápia (GMP), Logopédiai diagnosztika, Az autisztikus másság, A súlyosan–halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztésének általános és speciális kérdései, Alapozó Terápia, Ritmikus írás tanfolyam, Részképesség-gyengeségek felismerése és terápiája (iskolás Sindelar), Kommunikációs és nyelvi fejlődési zavarok (Szomor Éva), Tanulási technikák tréning (Vadaskert Kórház, Budapest), A logopédus szerepe a fogszabályozásban, a nyelv helytelen működésének terápiájával, Hangrend, Tanulás Könnyítő Program, Schwarz-féle Dadogás terápia, NILD Tanulási Terápia alapszintű nyelvi technikák - Fonológiai Tudatosság Gyakorlatok és auditív nyelvi technikák (Morze, Figyelj Rám!)

2010 óta a Keszthelyi Kórház Rehabilitációs Osztályán klinikai logopédusként afáziás és diszarthriás felnőttekkel foglalkozom. 2011-ben kollégáimmal megalapítottam a Szemfüles Egyesület a Gyermekekért civil szervezetet, melynek azóta elnöke vagyok. 2012 óta a Kaposvári Egyetemen óraadó oktatóként veszek részt a logopédus hallgatók képzésében.

Fő profilom:

logopédiai és gyógypedagógiai szűrő- és diagnosztikai vizsgálatok végzése, iskolaérettség felmérése, nyelvfejlődési és kommunikációs zavarokkal küzdő gyermekek korai fejlesztése, beszédindítás, artikulációs zavarok kezelése gyermek és felnőtt korban, iskolára való felkészítés, tanulási zavarral küzdő gyermekek fejlesztése, részképességek fejlesztése óvodás és iskoláskorban, nyelvlökéses nyelés terápiája, stroke utáni beszédjavítás (afázia, diszarthria).


tanító,

német nyelvi fejlesztő

Telefon: +36-20-231-31-71

Email: malnatanoda@icloud.com

Zámolyi Andrea

tanító, német nyelvi fejlesztő

Alapdiplomámat a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskola tanító szakán szereztem. Szülővárosomat, Miskolcot 2010-ben hagytam el, a Dunántúlra költöztem. A Kaposvári Egyetemen német nyelvből szereztem újabb diplomát, majd ezzel párhuzamosan a Pannon Egyetemen közoktatásvezetőként szakvizsgáztam.

Ikergyermekeim születése után fordultam a korai idegen nyelvi fejlesztés felé, akiket hasonló korú társaikkal együtt taníthattam a német nyelv szeretetére. Számos továbbképzésen, konferencián, Bécsben Montessori-szakszemináriumon vettem részt, ahol ennek a Magyarországon még igencsak „gyerekcipőben” járó kutatásnak az eredményeit, módszereit tanulmányozhattam. Elkötelezett híve vagyok a német nyelv népszerűsítésének, hiszen számomra is ez volt az első idegen nyelv, amellyel gyermekkoromban nagyon korán megismerkedtem. A Szemfüles Egyesület keretein belül hoztam létre a Málnatanodát, melynek célja, hogy az anyanyelvi fejlődéshez hasonló módon induljon a gyerekek kommunikációja német nyelven is. Ehhez az ún. „egy személy – egy nyelv” módszert alkalmazom. Gyerekcsoportjaim Keszthelyen nagy népszerűségnek örvendenek.


logopédus,

gyógypedagógus,

okleveles neveléstudományi szakos bölcsész

Telefon: +36-30-544-02-40

Email: zsideghusztieniko@gmail.com

Zsideg-Huszti Enikő

2008-ban végeztem Kaposváron logopédia-tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanári szakon. Abban az évben sikerült is elhelyezkednem értelmileg sérült gyermekek oktatása, beszédfejlesztése céljából Zalaszentgróton, a Koncz Dezső EGYMI-ben. 2011-ben megalapítottuk Keszthelyen a Szemfüles Egyesület a Gyermekekért civil szervezetet, ahol magánvállalkozóként működő szakemberek a gyermekek minőségi fejlesztését szem előtt tartva fogtak össze. 2015 januárjában mesterképzést fejeztem be, okleveles neveléstudományi szakos bölcsész végzettséget szereztem kora gyermekkor pedagógiája szakirányon, majd 2017 júniusában közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szakot fejeztem be a Budapesti Műszaki Egyetemen.

Fő profilom:

: artikulációs zavarok kezelése gyermekeknél, nyelvfejlődési elmaradással küzdő gyermekek beszédindítása, értelmi problémákkal küzdő gyermekek komplex fejlesztése, iskolára való felkészítés, óvodás és iskolás gyermekek részképesség-fejlesztése, nyelvlökéses nyelés terápiája.


Továbbképzések, tanfolyamok

Fejlődésmenetükben súlyosan akadályozott (FSA) személyek kommunikációs segítője (2009) A logopédusok szerepe a fogszabályozásban, a nyelv helytelen működésének a terápiája (2010) A matematika tanulás zavarai (diszkalkulia) (2011) GMP Beszédpercepciós diagnosztika és terápia (2011) SZÓL-E? Szűrőeljárás az óvodáskori logopédiai ellátáshoz elméleti háttér és gyakorlati alkalmazás (2012) NILD Tanulási Terápia alapszintű nyelvi technikák - Fonológiai Tudatosság Gyakorlatok és auditív nyelvi technikák (Morze, Figyelj Rám!) (2015) Írott nyelvi zavarok (2016)

Tevékenységek